X
GO
DnnForge - NewsArticles
سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی

«کاظم غریب‌آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر که در راس یک هیات برای شرکت در پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر کرده است، روز جمعه 25 اسفند ماه 140، در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام هراسی حضور یافت و درخصوص تبعیض و تعصب که بیش از میلیارد‌ها نفر از جامعه مسلمان در سراسر جهان با آن روبرو هستند، سخنرانی کرد.

 

دریافت تصاویر
جمعه 25 اسفند 1402
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی
 • سفر دبیر ستاد حقوق بشر به ژنو و حضور در نشست روز جهانی مبارزه با اسلام‌هراسی