تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
اربعین حسینی فرصتی برای همگرایی امت اسلامی
شنبه 28 مهر 1397 - 10:38:16 |  حقوق بشر

سکینه‌السادات پاد

اربعین فرصتی برای همگرایی امت اسلام در عرصه بین‌المللی است. آنچه که زمینه  اتحادیه‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی را در عالم ایجاد کرده و یا می‌کند، نوعاً بعداز جنگ‌های جهانی و جهت متعهد کردن دولت‌ها نسبت به احترام حقوق ملت‌ها و عدم اشاعه و ایجاد جنگ و اختلاف است. اتحادیه‌های نمایشی که حاصل جمع تضمین منافع دولت‌ها و ملت‌ها است.

اما دنیا شاهد اتحاد انسانی و همگرایی میلیون‌ها انسان عاشقی است که بدون الزامات بین المللی و اهرم‌های فرمایشی،  شوراها و سازمان‌های بین المللی،  در برهه‌ای از زمان و جغرافیایی از عالم هستند که بسیاری از اتحادیه های دورتر از آن، برای ایجاد تنش و تفرفه در همین منطقه محل وفاق دل‌ها هزینه‌های هنگفت می‌کنند.

حماسه عظیم اربعین تجربه حضور هم زمانی نژادها، زبان‌ها رنگ پوست‌ها و حتی بعضاً اعتقادهای متفاوت است. اینجا بیانیه حقوق بشر اسلامی به انسانی ترین زبان و عمل، نمایشی سترگ، اما توأم با مهربانی دارد. مدیریت مقتدرانه اسلامی متکی بر مؤلفه‌های مترقی انسانی و مدیریتی توانسته است نمایشی در عرصه بزرگ بین النهرین با حضور میلیون‌ها انسان در اوج دقت, سلامت و با بهترین شاخصه‌های کیفی و فراتر از استانداردهای بین المللی در پیش چشمان جهانیان ترسیم کند و این یعنی حب الحسین یجمعنا.

علی رغم صرف هزینه‌های فراوان توسط  بعضی از سران مرتجع عرب که همانسران دور افتاده از آموزه‌های انسانی و اسلامی پیامبر رحمت و مهربانی بوده و اتحاد و همگرایی آنها با محور شرارت عبری، برای ضربه زدن به این حماسه پر شوکت از طریق اختلاف افکنی‌ها و ایجاد تنفرهای نژادی و ملیتی که خلاف صریح تعالیم وحدت بخش اسلام است، اربعین حسین(ع) بازهم در حال جذب وجمع دلهای آزاده از هر دین و مسلک است، جذبی که عاشقانش برادرانه و مهربانانه چون براده های آهن، گرد آهن‌ربای دلربایش جمع شده اند.

بی‌شک اربعین نشانه موفقی از تمدن مترقی اسلامی بوده و بشارتی برای مدیریت انسان کامل است. آنهایی که اربعین و این پیاده‌روی باشکوه‌ را تجربه می کنند، اکنون دیگر بر ضرورت آمدن آخرین ذخیره خدا یعنی بقیه الله الاعظم (عج) برای بسط این حجم از مهربانی و سخاوت و آرامش شک ندارند و شاید آینده‌پژوهان جبهه جنگ طلبان و ضد صلح پایدار و مستکبرین عالم، این را به درستی درک کرده‌اند که به این اندازه از  اتحاد ایمانی و دلبرانه  اربعین واهمه داشته و برای برهم زدن آن، نقشه‌های شوم طراحی میکنند.

حرکت عظیم و بین المللی اربعین که دلهای آزادگان عالم را از سرتاسر گیتی، از قلب اروپا و آمریکا، از جای جای آسیا و همه گستره عالم گرد هم آورده است، نوید همگرایی و تلاش ملت‌ها برای حکم‌رانی و زمامداری شایستگان در عالم و برقراری امنیت، صلح، برابری و برادری است.

حرکت عظیم اربعین جهشی در مفاهیم انسانی و رویکرد معنوی در عالم به وجود آورده است که همه سازمان‌های پرطمطراق که از درآمد سرانه کشورها اداره می‌شوند و با بهانه ایجاد برابری انسان‌ها تشکیل شده‌اند, نتوانسته‌اند در ایجاد مانند آن، توقیفی تحصیل کنند و هژمونی رسانه ای مستکبرِ ضد صلح جهانی آنها که با دلارهای سعودی و افکار مادی‌گرایانه ضدانسانی عبری اداره می‌شوند، نمی خواهند این حماسه عظیم را به نمایش گذارند.

این جا محکی است برای ارزیابی واقعی ادعاها و فرصتی است برای دیدن اسلام واقعی پیرو مکتب اهل بیت. اربعین عاشقانه هایی از سخاوت، دل‌دادگی، احسان، مهربانی، شور توأم با شعور و بی‌کرانه‌ای از همه خصلت‌های خوب و پسندیده انسانی که مطابق آموزه‌های همه ادیان الهی است و اصلا اینجا به برکت حب الحسین، مجمع تقریب مذاهب و ادیان است.

معاون مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و وکیل پایه یک دادگستری


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ستاد حقوق بشر در ایران است.
منبع: ستاد حقوق بشر
چاپ شده در تاریخ پنجشنبه 26 تیر 1399 - 19:59:19 از آدرس: