تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
معاون کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل شد
شنبه 17 آذر 1397 - 16:09:18 |  حقوق بشر  > ایران

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین، در نشست بیست و هفتم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل، به مدت یکسال به عنوان معاون سوم این کمیسیون انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین، در نشست بیست و هفتم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل، به مدت یکسال به عنوان معاون سوم این کمیسیون انتخاب شد.
 
این کمیسیون در سال ١٩٥٠ تاسیس گردید و نهاد اصلی بین المللی و محوری درخصوص سیاستگذاری‌های حوزه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری می‌باشد.
 
وی پیشتر نیز در نشست شصت و یکم کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل، به مدت یک سال به‌عنوان معاون اول و همچنین رئیس کمیته عمومی این کمیسیون انتخاب شد.

کمیسیون مواد مخدر که ٥٣ عضو دارد و درسال ١٩٦٤ تأسیس گردید، نهاد اصلی بین‌المللی و محوری در خصوص سیاست‌گذاری‌های حوزه مواد مخدر به شمار می‌رود.

این کمیسیون با تجزیه‌وتحلیل وضعیت مواد مخدر در جهان، توصیه‌های خود پیرامون تمامی مسائل مرتبط با معضل مواد مخدر، مواد روان‌گردان و نیز پیش ساز‌های این مواد را به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) ارائه می‌کند.

کمیسیون، همچنین اکوسوک را در اعمال نظارت عالیه بر اجرای کنوانسیون‌های سه‌گانه مواد مخدر و نیز تمامی قرارداد‌های بین‌المللی مرتبط با مواد مخدر یاری می‌کند.

کمیسیون مواد مخدر همچنین بر مبنای توصیه‌های واصله از سازمان جهانی بهداشت، همه‌ساله موادی را به‌عنوان مواد مخدر، روان‌گردان و یا پیش ساز‌های این مواد از جدول ضمیمه کنوانسیون‌های سه‌گانه مواد مخدر (کنوانسیون واحد مواد مخدر مصوب ۱۹۶۱، کنوانسیون مواد روان‌گردان مصوب ۱۹۷۱ و کنوانسیون منع ترانزیت غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان مصوب ۱۹۸۸) حذف و یا به آن اضافه می‌کند.

غریب‌آبادی ۶ آذر نیز در اولین روز از چهل و ششمین اجلاس هیئت توسعه صنعتی یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) به مدت یک سال به عنوان معاون رئیس این هیئت از گروه آسیا انتخاب شد.

یونیدو یکی از کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل با ١٦٨ عضو است که در سال ١٩٦٦ و با هدف توسعه صنعتی در کشور‌های در حال توسعه، فقر زدایی و توسعه پایدار و زیست محیطی تاسیس شد.

این سازمان که مقر آن در وین بوده و دارای سه رکن هیئت توسعه صنعتی، کنفرانس عمومی و دبیرخانه است.

هیئت توسعه صنعتی که دارای ٥٣ عضو است، رکن اجرایی یونیدو بوده و مسوول بررسی اجرای برنامه کاری یونیدو و اتخاذ تصمیمات مختلف اجرایی این سازمان است.


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ستاد حقوق بشر در ایران است.
منبع: ستاد حقوق بشر
چاپ شده در تاریخ دوشنبه 22 مهر 1398 - 17:42:27 از آدرس: