تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
ابوترابی مهمترین مصوبات «اصلاح قانون انتخابات مجلس» را تشریح کرد
دوشنبه 13 اسفند 1397 - 08:15:55 |  حقوق شهروندی

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: مجلس در یکی از مصوبات مهم طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» تاکید کرد نمایندگان نمی‌توانند بیش از سه دوره در مجلس حضور داشته باشند و باید یک فاصله بین حضورشان در مجلس ایجاد شود.
 ابوترابی مهمترین مصوبات «اصلاح قانون انتخابات مجلس» را تشریح کرد

به گزارش میزان، ابوالفضل ابوترابی با اشاره به مهمترین مصوبات طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس»، گفت: مصوبات امروز مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس نشان از تغییرات عمده در قانون انتخابات داشت.

وی با بیان اینکه استانی شدن انتخابات یکی از محوری‌ترین مصوبات امروز مجلس بود، تصریح کرد: استانی شدن انتخابات به معنای تناسبی کردن آن است؛ بدین صورت که احزاب در جریان انتخابات لیست انتخاباتی داده و مردم می‌توانند در کل استان به لیست مورد نظرشان رأی دهند؛ ضمن اینکه به طور حتم باید در این لیست انتخاباتی یک نفر از شهرستان مورد نظر مردم در این لیست حاضر باشد تا به نامزد مورد نظرشان رأی دهند.

این نماینده مجلس افزود: به عنوان مثال اگر استان اصفهان ۲۰ نماینده دارد و این ۲۰ نماینده در ۲۰ شهرستان استان تقسیم شده‌اند، همه شهرستان‌ها باید در این لیست نامزد داشته باشندغ البته مردم می‌توانند به لیست‌ها هم به طور یکجا رأی دهند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها بیان داشت: این مقوله نمی‌تواند دلیلی بر این شود که افراد به صورت انفرادی در انتخابات شرکت نکنند؛ البته این افراد باید در کل استان برای خود تبلیغات داشته باشند که این خود می‌تواند هزینه بر باشد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: همچنین مجلس در یکی دیگر از مصوبات مهم این طرح تاکید کرد نمایندگان نمی‌توانند بیش از سه دوره در مجلس حضور داشته باشند و باید یک فاصله بین حضورشان در مجلس ایجاد شود.

وی بیان داشت: همچنین نمایندگان پیرو این طرح مصوباتی در زمینه نظارت، اجرا و بازرسی و همچنین رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را مدنظر قرار دادند.


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ستاد حقوق بشر در ایران است.
منبع: میزان
چاپ شده در تاریخ چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 09:39:51 از آدرس: