تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
ستاد حقوق بشر خواستار اعزام گروه های حقیقت یاب به بحرین شد
دوشنبه 7 مرداد 1398 - 14:50:49 |  حقوق بشر  > جهان

روز گذشته جامعه بین الملل علیرغم هشدارها و مخالفت های صریح سازمانها و نهادهای متعدد فعال در زمینه حقوق بشر متاسفانه بار دیگر شاهد اعدام جوانان بی گناه بحرینی توسط رژیم آل خلیفه بود.
ستاد حقوق بشر خواستار اعزام گروه های حقیقت یاب به بحرین شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، بر اساس اسناد و شواهد موجود مامورین رژیم آل خلیفه ضمن بازداشت خود سرانه جوانان بحرینی به بهانه (حمایت از برقراری نظام مردم سالار و برخورداری ملت بحرین از حق رای برابر) برای اخذ اعترافات اجباری آنان را مورد شکنجه های وحشیانه و حتی تجاوز قرار داده اند. این اقدامات قرون وسطایی نماد حکومتی استبدادی و غیر دموکراتیک می باشد.

نکته حایز اهمیت در این میان سکوت معنی دار و تداوم حمایت کشورهایی چون عربستان، انگلستان و آمریکا از رژیم آل خلیفه می باشد که مبیّن مباشرت کشورهای مذکور در انجام این جنایات ضد حقوق بشری بوده و بالطبع موجب مسئولیت بین المللی آنها می باشد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید نسبت به این اقدامات وحشیانه و جنایات سیستماتیک ، از کلیه کشورهای مردم سالار و آزادیخواه جهان، سازمانهای مردم نهاد، به ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر می خواهد تا بر اساس تکالیف و مسئولیت های قانونی خود ضمن اعزام گروه های حقیقت یاب گزارش مستندی را تهیه و به جامعه بین الملل قرار دهند.


ستاد حقوق بشر ضمن تاکید بر اهمیت اعزام گروه های حقیقت یاب به منظور تهیه گزارشات مستند در این رابطه و افشا حقایق و زوایای پنهان فجایع دهشتناک فوق الذکر، معتقد است نتیجه هرگونه تعلل و کوتاهی در این زمینه گسترش همانا تداوم اعتراضات و مطالبات ملت بحرین  از یک سو و افزایش و تداوم ارتکاب جنایات رژیم آل خلیفه و حامیان اش از سوی دیگر، خواهد بود.


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ستاد حقوق بشر در ایران است.
منبع: ستاد حقوق بشر
چاپ شده در تاریخ چهارشنبه 20 فروردین 1399 - 12:34:33 از آدرس: