به روز شده: 18 ساعت و 18 دقیقه قبل
ارائه تولیدات زنان سرپرست خانوار در یازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

ارائه تولیدات زنان سرپرست خانوار در یازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

زنان - رئیس ستاد توانمندسازی شهرداری تهران از تمدید یازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی تا روز سوم مهرماه خبر داد.
دیگر مطالب