به روز شده: 1 روز و 5 ساعت و 9 دقیقه قبل
ضرورت نظام کارآمد برای زنان سرپرست خانوار

ضرورت نظام کارآمد برای زنان سرپرست خانوار

زنان - این روزها شاهد افزایش خانواده‌های تک‌والد هستیم، زنانی که هم پدرند و هم مادر! زنانی که به دلیل افزایش طلاق، تصادفات، بیماری و سالمندی بار زندگی را به تنهایی بر دوش می‌کشند و تعدادشان به مراتب در یکی دوسال اخیر بیشتر شده است.
دیگر مطالب