به روز شده: 1 روز و 10 ساعت و 29 دقیقه قبل
قرار گرفتن نام یک زن محجبه ایرانی در لیست چهل استاد برتر جوان دنیا

قرار گرفتن نام یک زن محجبه ایرانی در لیست چهل استاد برتر جوان دنیا

زنان - نام یکی از اساتید زن محجبه ایرانی که دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف است، در لیست چهل استاد برتر جوان دنیا قرار گرفت.
دیگر مطالب