به روز شده: 1 روز و 11 ساعت و 8 دقیقه قبل
زنانه شدن سالمندی در ایران تا ۳۰ سال آینده

زنانه شدن سالمندی در ایران تا ۳۰ سال آینده

زنان - معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات بهداشتی یکی از اصول سازمان جهانی بهداشت و همچنین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران است.
دیگر مطالب