به روز شده: 6 روز و 42 دقیقه قبل
روزنامه نگار آمریکایی: ترامپ یک برتری‌جوی سفید پوست است

روزنامه نگار آمریکایی: ترامپ یک برتری‌جوی سفید پوست است

اقلیت ها - یک نویسنده آمریکایی معتقد است با ارزیابی رفتار و اقدامات رئیس‌جمهوری این کشور می‌توان به این نتیجه رسید که او یک برتری‌جوی سفیدپوست است.
دیگر مطالب