به روز شده: 3 روز و 13 دقیقه قبل
نماینده ارامنه جنوب: قطعنامه‌ حقوق بشری کمیته سوم سازمان ملل علیه ایران مغرضانه است

نماینده ارامنه جنوب: قطعنامه‌ حقوق بشری کمیته سوم سازمان ملل علیه ایران مغرضانه است

اقلیت ها - یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه قطعنامه حقوق بشری کمیته سوم سازمان ملل علیه ایران مغرضانه است، تأکید کرد: هدف از تصویب این گونه قطعنامه‌ها در سازمان ملل ایجاد فشار بر ایران است.
دیگر مطالب