به روز شده: 9 روز و 21 ساعت و 15 دقیقه قبل
رهبر دینی کلیمیان ایران: 22 بهمن روز همدلی و هم صدایی است

رهبر دینی کلیمیان ایران: 22 بهمن روز همدلی و هم صدایی است

اقلیت ها - رهبر دینی کلیمیان ایران 22 بهمن را روز وحدت ملی ، همدلی و هم صدایی دانست و گفت: اقلیت های دینی و مذهبی خودشان را بخشی از ایران اسلامی می دانند و همواره در همه صحنه ها در کنار ملت شریف ایران بوده و هستند.
دیگر مطالب