به روز شده: 5 روز و 8 ساعت و 44 دقیقه قبل
کاظمی: نقطه آغاز تعلیم و تربیت، آمادگی سلامت روان است

کاظمی: نقطه آغاز تعلیم و تربیت، آمادگی سلامت روان است

کودکان - معاون پرورشی و فرهنگی اولویت اول معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش را تقویت حوزه مشاوره و فعالیت‌های مشاوره‌ای در سطوح بهداشت روان دانش‌آموزان و طراحی مسیر شغلی آن‌ها دانست.
دیگر مطالب