به روز شده: 14 ساعت و 17 دقیقه قبل
رابطیان: یکی از پیامدهای کودک همسری پشیمانی بعد از ازدواج است

رابطیان: یکی از پیامدهای کودک همسری پشیمانی بعد از ازدواج است

کودکان - متخصص روانپزشکی کودکان گفت: زوج هایی که زیر ۱۸ سال ازدواج می کنند، زمانیکه بزرگ تر می شوند نارضایتی ها از زندگی خود را بروز می دهند.
دیگر مطالب