به روز شده: 4 دقیقه قبل
پیگیری وضعیت اشتغال و بیکاری در قالب یک کارگروه در مجلس

پیگیری وضعیت اشتغال و بیکاری در قالب یک کارگروه در مجلس

حقوق شهروندی - رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به جلسه غیرعلنی که صبح امروز مجلس در خصوص وضعیت اشتغال داشت و گزارشی که وزیر کار ارائه کرد، مقرر شد این موضوع در کارگروهی به عنوان نظام فکری پیگیری شود.
دیگر مطالب