به روز شده: 12 ساعت و 46 دقیقه قبل
اجرای طرح آزمایشی ارائه خدمات مشاوره رایگان حقوقی و قضایی در نوروز

اجرای طرح آزمایشی ارائه خدمات مشاوره رایگان حقوقی و قضایی در نوروز

قوه قضائیه - به همت معاونت فرهنگی قوه قضاییه و با همکاری بسیج حقوقدانان طرح آزمایشی ارائه خدمات مشاوره رایگان حقوقی و قضایی در چهار نقطه کشور اجرایی شد.
دیگر مطالب