به روز شده: 15 ساعت و 26 دقیقه قبل
جمهوری اسلامی ایران مدرنترین سیستم قضایی را درجهان اسلام، منطقه و غرب آسیا دارد
دبیر ستاد حقوق بشر:

جمهوری اسلامی ایران مدرنترین سیستم قضایی را درجهان اسلام، منطقه و غرب آسیا دارد

قوه قضائیه - دبیر ستاد حقوق بشر گفت: سیستم قضایی ایران امروز در سیبل تهاجم کشور‌های غربی است، علی رغم اینکه ما مدرنترین سیستم قضایی را در جهان اسلام و منطقه و حتی غرب آسیا داریم، اما بیشترین تهاجمات هم به سمت ما صورت می گیرد.
دیگر مطالب