به روز شده: 17 ساعت و 42 دقیقه قبل
گزارشگران قبلی مانند بلندگوی غرب صهیونی عمل کردند/ جمهوری اسلامی بزرگترین دموکراسی غرب آسیا است
دبیر ستاد حقوق بشر در نشست حقوق بشری دانشگاه علوم قضایی:

گزارشگران قبلی مانند بلندگوی غرب صهیونی عمل کردند/ جمهوری اسلامی بزرگترین دموکراسی غرب آسیا است

ایران - محمد جواد لاریجانی در نشست حقوق بشری دانشگاه علوم قضایی گفت: گزارشگر ویژه ایران عملأ بلندگوی غرب صهیونی است، بلندگویی که از طرف غربی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت می کند.
دیگر مطالب