به روز شده: 19 ساعت و 47 دقیقه قبل
دانمارک دارنده رتبه دوم خشونت جنسی علیه زنان

دانمارک دارنده رتبه دوم خشونت جنسی علیه زنان

جهان - دانمارک دومین کشور اروپایی از لحاظ آمار "خشونت جنسی" علیه زنان است در حالی که در همین کشور زنان مسلمان نیز در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند اما هرگز نهادهای حقوق بشر در باب آن سخنی به میان نمی آورند.
دیگر مطالب