به روز شده: 30 دقیقه قبل
قاسمی: سازمان ملل در برابر سیاست‌های تبعیض نژادی و مذهبی رژیم صهیونیستی بایستد

قاسمی: سازمان ملل در برابر سیاست‌های تبعیض نژادی و مذهبی رژیم صهیونیستی بایستد

جهان - سخنگوی وزارت امور خارجه تداوم اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و سرکوب وحشیانه مردم مظلوم فلسطین در قدس اشغالی را محکوم کرد و گفت: فلسطین مظلوم همچنان مساله اول جهان اسلام است و این رژیم به عنوان مظهر، منبع و منشاء اصلی تروریسم دولتی در منطقه عمل می کند.
دیگر مطالب