به روز شده: 13 دقیقه قبل
تصمیم نظام بحرین برای سرکوب گسترده مردم

تصمیم نظام بحرین برای سرکوب گسترده مردم

بحرین - نهادهای حقوق بشری با اشاره به اعدام ناحق جوانان بحرینی و اشتباهات مقام‌های بحرین، ادامه حکومت در بحرین را در گرو گشوده شدن روند صلح دانستند که به حقوق اولیه انسان‌ها احترام گذارد.