به روز شده: 1 روز و 3 ساعت و 50 دقیقه قبل
بیانیه رئیس هیات حقیقت یاب مستقل بین المللی در میانمار درباره وخامت اوضاع مسلمانان

بیانیه رئیس هیات حقیقت یاب مستقل بین المللی در میانمار درباره وخامت اوضاع مسلمانان

پایش - رئیس هیات حقیقت یاب مستقل بین المللی در میانمار گفت: برای ما روشن است که بحران انسانی شدیدی در حال وقوع است که نیاز فوری به رسیدگی دارد.
دیگر مطالب
گفتگو